INFORMACIJE POTROŠAČIMA - OPŠTI USLOVI
Prava Potrošača

- 2 godine – imate pravo na popravku i zamenu robe iako nemate garantni list (reklamacija), ukoliko ste ispunili obaveze potrošača koje se odnose na rukovanje robom

- 14 dana - imate pravo da vratite proizvod bez obrazloženja razloga vraćanja. Rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu Kupca

- 8 dana – rok u kome prodavac mora da odgovori na reklamaciju u pisanom ili elektronskom obliku.

- 15 dana – rok za rešavanje reklamacije od trenutka dobijanja odluke o načinu rešavanja (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana)

- izbor načina rešavanja reklamacije kada je razlog reklamacije nesaobraznost: do 6 meseci od dana isporuke opravka, zamena ili povraćaj novca; do 2 godine opravka ili zamena

- reklamiranje proizvoda direktnim slanjem u ovlašćeni servis bez posredovanja prodavca

- Na osnovu člana 151. Zakona o zaštiti potrošača obaveštavmo vas, da u slučaju da odbijemo vašu reklamaciju ili osporimo vaše pravo na odustajanje od Ugovora na daljinu, možete pokrenuti postupak rešavanja spora vansudskim putem pred Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija Nemanjina 22-26 Beograd sajt https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies

Obaveze Potrošača

1. Da se pridržava priloženog uputstva za upotrebu i pravilnika o upotrebi.

2. Da se pridržava eksploatacije opreme u skladu sa priloženim uputstvom za upotrebu, navedenim u pripadajućoj tehničkoj dokumentaciji.

3. Da obezbedi odgovarajuće uslove u kojima će proizvod biti smešten ( temperatura vazduha, relativna vlažnost vazduha, zaštita od direktnog sunčevog zračenja – osim ako proizvod nije isključivo namenjen za specijalnu upotrebu u nestandardnim vankućnim uslovima, zaštita od prašine - osim ako proizvod nije isključivo namenjen za specijalnu upotrebu u nestandardnim vankućnim uslovima, zaštita od kondenzacije – osim za proizvode koji su namenjeni za korišćenje u vodi/tečnosti ili uz upotrebu vode/tečnosti, zaštita od raznih vrsta elektromagnetnih zračenja – za elektronske / električne uređaje).

4. Da obezbedi stabilan izvor mrežnog napajanja za proizvode za koje je to potrebno.

5. Da obezbedi uzemljenu elektroinstalaciju za proizvode za koje je to potrebno.

6. Da po mogućstvu sačuva i dostavi priloženu tehničku dokumentaciju u toku trajanja reklamacionog roka.

7. Da instalaciju/servis poveri isključivo ovlašćenim licima kao i da pazi da ne ošteti kontrolnu nalepnicu proizvoda koji je poseduju.

8. Da reklamaciju uloži u pisanom ili elektronskom obliku.

9. Da u slučaju odustajanja od kupovine proizvoda, pre isteka roka za za slanje proizvoda dostavi prodavcu popunjen obrazac za odustajanje.

10. Ukoliko nije naznačeno suprotno, proizvod nije namenjen deci i strogo vodite računa da deca ne koriste proizvod. Vodite računa o tome da pakovanje i svi elementi pakovanja nisu igračka i da je strogo zabranjeno dovoditi decu u kontakt sa elementima pakovanja koja mogu sadržati karton, papir, rastegljivu foliju, plastične elemente, eksere, drvene elemente i ostale elemente koji mogu naneti ozbiljne povrede.

Slučajevi i način rešavanja

OTVORIO SAM PAKET, A PROIZVOD JE FIZIČKI OŠTEĆEN / AMBALAŽA U KOJOJ JE STIGAO PAKET JE OŠTEĆENA (TROŠKOVE VRAĆANJA PAKETA SNOSI KURIRSKA SLUŽBA) ROK ISTIČE ZA : 12 DO 24 ČASA

Ukoliko, po prijemu paketa, utvrdite da je ambalaža i/ili saržaj oštećen, molimo vas da, u roku od 12 do 24 časa po prijemu, pozovete kurirsku službu Bex express telefon 011/6555000, 066/3555000 ili 069/640640, kako bi kurir uradio zapisnik o oštećenju i preuzeo paket za zamenu. Obavezno nas obavestite i prijavite reklamaciju https://www.szk.co.rs. Kontakt telefon SVE ZA KUĆU DOO: 011/3047098 ili 069/609149 (podržava viber, whatsapp i sms). Poželjno je da reklamacija sadrži fotografije oštećenog paketa.

 

ISPORUČEN MI JE POGREŠAN PROIZVOD (TROŠKOVE VRAĆANJA PAKETA SNOSI SVE ZA KUĆU DOO) ROK ISTIČE ZA : 2 DANA

Ukoliko odmah po prijemu paketa utvrdite da ste paket dobili greškom ili da vam je poslat pogrešan proizvod (na osnovu izgleda, šifre ili proizvod odmah želite da zamenite za drugi), ukoliko je moguće molimo vas da takav paket ne otvarate, ukoliko otvorite transportnu ambalažu, nemojte otpakivati i koristiti proizvod. Obavezno prijavite reklamaciju https://www.szk.co.rs. Kontakt telefon SVE ZA KUĆU DOO 011/3047098 ili 069/609149 (podržava viber, whatsapp i sms).

 

PROIZVOD KOJI SAM KUPIO JE NEISPRAVAN / NIJE SAOBRAZAN KARAKTERISTIKAMA I OPISU KOJI SU NAVEDENI NA SAJTU WWW.SVEZAKUCU.RS (TROŠKOVE VRAĆANJA PAKETA SNOSI SVE ZA KUĆU DOO) ROK ISTIČE ZA 2 GODINE

Ukoliko je proizvod koji ste kupili neispravan ili nije saobrazan sa karakteristikama i opisu koji su navedeni na sajtu prodavca, potrebno je da uložite reklamaciju u pisanom ili elektronskom obliku popunjavanjem obrasca na https://www.szk.co.rs Reklamacija sadrži sledeće podatke: ime i prezime kupca, broj fiskalnog računa ili narudžbenice, kontakt telefon, detaljan opis razloga reklamacije, broj tekućeg računa kupca. poželjno je da reklamacija sadrži fotografije oštećenog - neispravnog proizvoda. Prodavac je dužan da vas u roku od 8 dana obavesti o statusu reklamacije, a u roku od 15 dana od trenutka prijema odluke o načinu rešavanja, da reši reklamaciju (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana). Načini za rešavanje reklamacije mogu biti: do 6 meseci od dana isporuke - opravka, zamena ili povraćaj novca; do 2 godine - opravka ili zamena. Prodavac je u ugovornom odnosu sa poštanskim operaterom preko koga Potrošač može u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, da pošalje robu o trošku trgovca.

 

ODUSTAJEM OD UGOVORA NA DALJINU - ŽELIM DA VRATIM PROIZVOD JER NISAM ZADOVOLJAN (TROŠKOVE VRAĆANJA PAKETA SNOSI POŠILJALAC) ROK ISTIČE ZA 14 DANA

PREPORUČUJEMO DA OD DANA PRIJEMA PAKETA PA NAJMANJE DO ISTEKA ROKA OD 14 DANA SAČUVATE KOMPLETAN PROIZVOD SA SVIM PRIPADAJUĆIM ELEMENTIMA (PROIZVOD, FISKALNI RAČUN, KOMPLETNA DOKUMENTACIJA, KUTIJA, ZAŠTITNI ELEMENTI…)

Ukoliko niste zadovoljni proizvodom ili ste se predomislili, u roku od 14 dana od dana prijema paketa, proizvod možete vratiti ili zameniti za drugi. Obavezno nas obavestite popnjavanjem forme na sajtu https://www.szk.co.rs (opcija „odustanak potrošača od ugovora“). Proizvod koji vraćate mora biti funkcionalan, očišćen od tragova korišćenja, bez fizičkih oštećenja i adekvatno transportno zapakovan kako ne bi došlo do oštećenja tokom transporta kurirskom službom. U priloženom dokumentu možete pronaći Obrazac za podnošenje reklamacije i Obrazac za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu

 

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

U slučaju odbijanja reklamacije: Prodavac je dužan da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije (obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije) Prodavac je dužan da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača. Prodavac je dužan da potrošaču bez odlaganja izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

IZJAVA PRODAVCA

Sve reklamacije na proizvode koji su poslati na adresu Sve za kuću doo, biće rešene u najkraćem mogućem roku a najkasnije u zakonski predvidjenim okvirima. Sve za kuću doo nema uvid u reklamacije za proizvode poslate direktno ovlašćenim servisima od strane kupca. Ovlašćeni servisi poseduju sopstvena pravila navedena na garantnom listu. Ukoliko imate problema sa servisom molimo Vas da nas kontaktirate, kako bismo pokušali da steknemo uvid u nastali problem i mogućnost rešavanja.

 

U slučaju potrebe za povraćajem novca kupcu, on se vrši isključivo na tekući račun koji je kupac dostavio u pisanom ili elektronskom zahtevu za reklamacijom. Ukoliko je plaćanje izvršeno platnom karticom preko sajta, povrat novca se vrši odbijanjem transakcije ili povratom novčanih sredstava na platnu karticu.

 

Kao prodavac dužni smo da potrošaču bez odlaganja izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

 

Sve za kuću doo je u Agenciji za privredne registre, registrovano sa pretežnom šifom delatnosti 4791 – Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta i za prodate proizvode izdaje fiskalni račun. Fiskalni račun, obrazac za raskid ugovora na daljinu i instrukcije za upućivanje reklamacija su sastavni deo paketa. Neohodno je da sačuvate fiskalni račun u fizičkom ili digitalnom obliku, radi ostvarivanja prava garancije i reklamacije. Sve za kuću DOO snosi troškove dostave isključivo pod uslovima koji su prethodno navedeni.Ukoliko pošaljete paket koji ne ispunjava navedene uslove, zadržavamo pravo da odbijemo prijem paketa.

ZAMENA PROIZVODA ILI OTKAZIVANJE NARUDŽBENICE

SVE ZA KUĆU DOO ulaže razumne napore da obezbedi tačne informacije na sajtu www.svezakucu.rs ali ne zastupa stav niti na bilo koji način garantuje izričito ili posredno za besprekorno funkcionisanje sajta, tačnost, osnovanost, pravovremenost ili kompletnost sadržaja, stoga ne preuzima bilo koju vrstu odgovornosti za bilo kakvu neposrednu ili posrednu štetu, u najširem smislu, koja eventualno može nastati korišćenjem sajta ili usvajanjem informacija koje su navedene na sajtu.

 

SVE ZA KUĆU DOO ne može garantovati da će isporučiti svaki proizvod poručen preko sajta www.svezakucu.rs. Ukoliko neki proizvod koji je poručen trenutno nije na stanju, ili postoje tehnički ili drugi razlozi koji onemogućavaju isporuku, SVE ZA KUĆU DOO zadržava pravo da otkaže narudžbenicu i o tome obavesti Kupca emailom ili telefonom. Ukoliko postoji mogućnost zamene proizvoda, kupac će biti kontaktiran u cilju omogućavanja zamene proizvoda ili otkazivanje narudžbenice. SVE ZA KUĆU DOO odbacuje bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu neposrednu ili posrednu štetu, u najširem smislu, koja nastane otkazivanjem narudžbenice. U slučaju otkazivanja narudžbenice za koju je kupac izvršio plaćanje, online-karticom ili uplatom na tekući račun, SVE ZA KUĆU DOO, odmah po otkazivanju narudžbenice i informisanja kupca, za slučaj uplate na tekući račun, vraća novac na isti tekući račun sa kog je izvršena uplata, a za slučaj uplate kreditnom karticom, vrši oslobađanje rezervisanih sredstava a sam rok oslobađanja rezervisanih sredstava zavisi od banke izdavaoca kartice, te se u tom cilju klijent može obratiti svojoj matičnoj banci, odnosno banci koja je izdala karticu kojom je vršeno plaćanje.

 

DRUŠTVENE MREŽE, I DRUGI SISTEMI ZA PLASIRANJE REKLAME I KOMUNIKACIJU SA POSETIOCIMA I KUPCIMA

SVE ZA KUĆU DOO koristi najpoznatije multifunkcionalne sajtove društvenih mreža i Google sisteme za online oglašavanje i komunikaciju sa posetiocima i kupcima. Zvanična Facebook strana je https://www.facebook.com/SveZaKucu.rs Zvanična Instagram strana je https://www.instagram.com/svezakucu/ Sadržaj na zvaničnim stranama je postavljen isključivo u reklamne svrhe i može biti informativno ograničen. SVE ZA KUĆU DOO ne uređuje te sajtove, niti učestvuje u njihovom uređivanju, te stoga nije i ne može biti odgovoran za njihov prikazan sadržaj, politiku zaštite privatnosti i bezbednost, te ne preuzima bilo koju vrstu odgovornosti za bilo kakvu neposrednu ili posrednu štetu, u najširem smislu, koja može nastati na osnovu korišćenja web sajtova trećih lica. Sajtovi društvenih mreža i Google sistemi za online oglašavanje, mogu da sadrže integrisane sisteme za komunikaciju i prenos i pregled javnih i privatnih poruka. Svaka informacija koju posetilac pošalje preko sistema društvenih mreža i drugih sistema van sajta www.svezakucu.rs smatra se neproverenom informacijom i informacijom koja nije poverljive prirode. Kao korisnik sajta društvenih mreža, Vi odgovarate za sopstvena saopštenja, kao i za posledice njihovog dostavljanja ili javnog objavljivanja. Dostavljanje podataka o ličnosti preko alata za razmenu poruka Facebook, Instagram, Viber, Google servis i sl. a u cilju realizacije narudžbenice za određeni tip proizvoda se nikako ne može smatrati i tumačiti u smislu zvanično napravljene narudžbenice, te SVE ZA KUĆU DOO ne pruzima bilo koju vrstu odgovornosti koja može nastati u slučaju ostavljanja ličnih podataka (ime, prezime, matični broj, broj kartice, email adresa, broj telefona...) preko alata drugih sajtova za razmenu poruka. SVE ZA KUĆU DOO zadržava pravo da podatke koje je kupac dostavio koristeći društvene mreže i Google sisteme, proveri kontaktiranjem kupca email-om ili telefonom, i zadržava pravo da odbije pravljenje narudžbenice dostavljene putem napred navedenih alata za razmenu poruka, iz bilo kog razloga koji SVE ZA KUĆU DOO smatra relevantnim, a koji će kupcu na njegov zahtev biti obrazložen. Ukoliko SVE ZA KUĆU DOO prihvati da napravi narudžbenicu kupcu koji je podatke dostavio putem sajtova društvenih mreža i Google servisa, smatra da je kupac upoznat i da u potpunosti prihvata uslove kupovine, da je upoznat sa cenom i dodatnim troškovima dostave, rokovima isporuke, karakteristikama proizvoda, odnosno svim informacijama koje su navedene na sajtu www.svezakucu.rs a koji je jedino mesto na kom se obavlja prodaja proizvoda bez obzira na način komunikacije, a koje je informacije kupac u obavezi da proveri, neposrednim uvidom na sajtu www.svezakucu.rs za proizvod koji kupuje.

 

SVE ZA KUĆU DOO koristi FACEBOOK aplikaciju pod imenom "Sve za kuću doo" kako bi omogućio svojim korisnicima lakšu registraciju i logovanje na sajtu www.svezakucu.rs Korišćenjem ove aplikacije korisnik daje pristanak da SVE ZA KUĆU DOO dobije i skladišti osnovne, javne podatke koje FACEBOOK nudi: facebook ID, ime i email adresu. SVE ZA KUĆU DOO koristi navedene podatke isključivo za potrebe identifikacije korisnika, slanje obaveštenja o statusu porudžbina i promocija. Podaci korisnika koje SVE ZA KUĆU DOO prikupi preko FACEBOOK aplikacije pod imenom "Sve za kuću doo" nisu predmet prenosa na treće lice. Korisnik koji je koristeći facebook LogIn aplikaciju "Sve za kuću doo" omogućio skladištenje njegovih javno dostupnih podatka, može tražiti, u bilo kom trenutku njihovo brisanje iz naše baze podataka i to elektronskim putem na email adresu support@svezakucu.rs ili popunjavanjem zahteva za ostvarivanje prava.

 

SADRŽAJ SAJTA

Sajt www.svezakucu.rs kao i njegov sadržaj vlasništvo je kompanije SVE ZA KUĆU DOO, pri čemu su sva prava zadržana. Upotreba sadržaja koja nije u skladu sa uslovima korišćenja strogo je zabranjena. Kompanija SVE ZA KUĆU DOO dozvoljava besplatno korišćenje sajta www.svezakucu.rs na sledeći način:

° Sajt www.svezakucu.rs poziva korisnike da se registruju, pritom zahtevajući podatak o imenu i prezimenu kao i email adresu. Neregistrovani korisnici mogu pregledati sadržaj sajta ali sa ograničenim funkcionalnostima. Detaljnije se možete informisati u delu "POLITIKA PRIVATNOSTI I ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI".

° Prilikom korišćenja sajta www.svezakucu.rs zahtevamo ponašanje u skladu sa važećim zakonima i propisima. Nije dozvoljeno kopiranje u celosti ili u delovima, distribuiranje, modifikovanje, reprodukcija, prodaja, i bilo koji drugi način prenosa sadržaja i tehnologije trećim licima.

° U delovima sajta moguće je ostaviti komentar ili poslati email tehničkoj podršci, pozivamo vas na kulturno ponašanje i poštovanje zakona i propisa Republike Srbije. Zabranjeno je pisanje i dostavljanje sadržaja kojim se vrši povreda prava ili vrši kleveta, koji je uvredljiv, lažan ili preteći, vulgaran i prost. Zabranjeno je postavljati sadržaj koji podstiče ne krivično delo ili protivzakonito delovanje. SVE ZA KUĆU DOO će bilo kakav sadržaj, za koji smatra u najširem tumačenju neprimerenim, ukloniti sa sajta bez obrazloženja i prethodne najave a po potrebi obavestiti nadležne organe Republike Srbije. Pozivamo Vas da u komentarima pišete isključivo o funkcionalnostima proizvoda i to ukoliko ste ga zaista koristili ili koristite, pritom vodeći računa da je zaista reč o istom modelu istog proizvođača.

° Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i ostavljanje netačnih podataka prilikom pravljenja narudžbenice, nestručno tumačenje, analiza i objavljivanje podataka u vezi sa sajtom ili zlonamerno obmanjivanje objavljivanjem direktne ili indirektne lične veze sa sajtom ili zaposlenima u SVE ZA KUĆU DOO a u cilju lične, poslovne promocije ili u cilju nanošenja štete ugledu kompanije SVE ZA KUĆU DOO.

° Zabranjeno je korišćenje sajta u propagandne svrhe.

° Zabranjeno je postavljanje ili prenos virusa ili malware-a kao i drugih izvršnih skripti koje na bilo koji način mogu naneti štetu sajtu www.svezakucu.rs ili simulirati realnog posetioca.

 

DETALJI UGOVORA O PRODAJI NA DALJINU

Član 1

 

Kupac prihvatanjem uslova iz ovog Ugovora potvrđuje da je od strane Prodavca upoznat o osnovnim obeležjima proizvoda koji kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o funkcionalnosti robe, o uslovima postprodajnih usluga i garancijama, o postojanju zakonske odgovornosti prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti. Prodavac je kupcu predao uputstvo za upotrebu i montažu.

 

Član 2

 

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Kupac nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

 

Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

 

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, Kupac ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

 

1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;

2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;

3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Kupca zbog prirode robe i njene namene;

4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.

 

Nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

 

1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;

2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;

3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Kupca.

 

Kupac ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Kupca.

 

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Kupac nabavio, opravka ili zamena robe mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za Kupca i uz njegovu saglasnost.

 

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Kupca, on ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor, a otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost Kupca.

 

Kupac ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Kupac neće zloupotrebljavati svoja prava po osnovu nesaobraznosti, u protivnom, biće dužan da Prodavcu naknadu svaku štetu koju mu je time prouzrokovao. Prodavac će utvrditi da li postoji nesaobraznost robe koju je Kupac istakao i ako utvrdi da je Kupac i pored nepostojanja nesaobraznosti ili postojanja neznatne nesaobraznosti raskinuo ugovor, od Kupca će tražiti naknadu štete zbog neosnovanog raskida ugovora. Pod štetom se podrazumeva kako stvarna šteta tako i izmakla korist.

 

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Kupca.

 

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Kupca, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

 

Član 3

 

Prodavac se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od proizvođača, uvoznika ili distributera.

 

Da bi se ostvarilo pravo na saobraznost neophodno je, pri predaji robe Prodavcu na servis, uz neispravan proizvod (očišćen od tragova korišćenja i elemenata koji mogu izazvati povredu radnika), priložiti dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, (po mogućstvu neoštećenu ambalažu), račun kojim se potvrđuje kupovina robe od Prodavca. Uz to je potrebno popuniti formular za prijavu reklamacije na sajtu tehničke podrške kupcima na www.szk.co.rs

 

Roba koja se šalje na servis poštom ili paketnom distribucijom mora biti propisno zapakovana u kartonsku ambalažu. Svi proizvodi koji su na ovaj način Prodavcu dostavljeni, a koji nisu propisno zapakovani ili oni kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja samog proizvoda u toku transporta neće biti preuzeti od strane Prodavca, već će biti vraćeni pošiljaocu o njegovom trošku. Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda i ambaže koja nastanu u toku transporta na ili sa adrese Kupca.

 

Ukoliko je utvrdjeno fizičko i mehaničko oštećenje robe za koju Prodavca ne odgovara, Prodavac u slučaju povraćaja novca, nije dužan da vrati pun iznos kupoprodajne cene, već će cenu umanjiti za procenat ili iznos koji odgovara procenjenom procentu ili iznosu umanjenja vrednosti robe usled oštećenja. Procenu će vršiti ovlašćena lica Prodavca.

 

Saobraznost ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nepravilnim i nestručnim rukovanjem proizvodom. U nepravilno rukovanje su uključeni i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za rukovanjem kao i korišćenje uređaja u nepredviđenim uslovima i prostorima. Pravo na saobraznost kupac gubi i u slučaju neovlašćenog popravljanja proizvoda kao i popravljanjem od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od strane Prodavca ili proizvođača. Za vreme trajanja saobraznosti proizvoda sve eventualne intervencije na proizvodu u smislu popravke, prilagođavanja, eventualne prepravke, zamene rezervnog dela ili stručne ugradnje, mora izvršiti ovlašćeni servis, nakon isteka perioda saobraznosti isključivo preporučujemo da intervencije na proizvodu u smislu popravke, prilagođavanja, eventualne prepravke, zamene rezervnog dela ili stručne ugradnje izvrši ovlašćeni servis bez obzira na to koliko sebe ili neko treće lice smatrate stručnim. U slučaju potrebe za rezervnim delovima, takođe preporučujemo da se isključivo obratite ovlašćenom servisu, kao jedinom ovlašćenom za posedovanje i ugradnju rezervnih delova. Ovlašćeni servisi poseduju sopstvena pravila poslovanja na koja SVE ZA KUĆU DOO nema uticaja. Ukoliko imate problema sa servisom molimo Vas da nas kontaktirate, kako bismo pokušali da steknemo uvid u nastali problem i mogućnost rešavanja. Spisak ovlašćenih servisa se nalazi na dokumentu "Izjava o saobraznosti" koju izdaje uvoznik proizvoda, koji se isporučuje uz proizvod i sastavni je deo paketa. Ukoliko ste izgubili dokumentaciju koja Vam je potrebna za ostvarivanje prava kod ovlašćenog servisa, ili su Vam potrebne neke druge informacije u smislu postprodajne podrške molimo Vas da nam se obratite preko našeg sistema reklamacija na stranici www.szk.co.rs

 

Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za podatke na računaru, hard disku ili bilo kom drugom uređaju koji služi za smeštanje podataka.

 

Prodavac ne vrši instalaciju i montažu robe na adresi kupca i samim tim ne snosi nikakvu odgovornost za nesaobraznost robe koja je nastala zbog nepravilne instalacije ili montaže, osim ako je do pomenutie nesobraznosti došlo krivicom Prodavca.

 

U slučaju da kontrolni ovlašćeni servis proizvođača utvrdi da je proizvod koji je poslat na popravku po reklamaciji ispravan, biće naplaćen pregled proizvoda po važećem cenovniku servisa i biće naplaćeni svi transportni troškovi koje je snosio Prodavac.

 

Član 4

 

Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava iz usled nesaobraznosti robe ugovoru i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, ne sledeće načine:

 

• na sajtu tehničke podrške kupcima na www.szk.co.rs (preporučujemo ovaj način)

 

• Telefonom na broj: 011/3047821 radnim danima 9-17h

 

• Pisanim putem, na adresu Prodavca: Sve za kuću doo, Rableova 24, 11160 Beograd

 

• Elektronskim putem, na elektronsku (email) adresu Prodavca: reklamacije@szk.co.rs

 

odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini.

 

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana, od dana podnošenja reklamacije.

 

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca. S toga će Kupca svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnoti Kupca smatraće se jednim od objektivnih razloga zbog kojih Prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u zakonskom roku.

 

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Kupac dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

 

Kupac je dužan da popravljeni proizvod preuzme od kurirske službe a najkasnije u roku od 30 dana od trenutka slanja paketa i kada je dobio obaveštenje da je reklamacija završena. Nakon isteka tog perioda Prodavac ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod.

 

Član 5

 

Za kupljene i isporučune proizvode na adresu kupca, kupac ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi Kupac. Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Kada Kupac jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Rok iz ovog stava ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka. Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, a koji je sastavni deo paketa, odnosno izvan poslovnih prostorija. Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata Prodavcu u roku iz stava 1. ovog člana. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu. Prodavac omogućava kupcu da elektronski popuni obrazac za odustanak na sajtu tehničke podrške www.szk.co.rs Prodavac će u trenutku zaključenja ugovora, a najkasnije prilikom isporuke robe predati Kupcu u pisanoj formi ili na trajnom nosaču zapisa obrazac za odustanak i reklamacije. Obaveštenje Kupcu iz člana 27. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača (adresi poslovanja Prodavca, adresi, broju faksa i adresi elektronske pošte Prodavca na koju Kupac može da izjavi reklamaciju i ceni robe) nalazi se u tekstu ovog ugovora. Protekom roka iz stav 1 ovog člana, prestaje pravo Kupca na odustanak od ugovora. Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo. Kupac je dužan da vrati robu Prodavcu ili licu ovlašćenom od strane Prodavca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Kupac snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Kupac će proizvod vratiti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svom pripadajućom dokumentacijom koja se nalazi u originalnom pakovanju i u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja. Kupac nema pravo da odustane od ugovora u slučaju: 1) isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje Prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak; 2) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima Kupca ili jasno personalizovane 3) isporuke zapečaćene robe, zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke 4) isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom 5) isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti Kupca i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

 

Član 6

 

Saobraznost se daje isključivo na ispravnost uređaja, a ne na njegovu funkcionalnost jer se podrazumeva da je Kupac upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda, pa se saobraznost odnosi na činjenicu da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve kupca u okviru deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvođača. Saobraznost se ne odnosi na poslove održavanja proizvoda tj. čišćenje i sl. Od Kupca se očekuje da kupljeni proizvod ne izlaže štetnim dejstvima. Sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom robe će se otklanjati isključivo na teret Kupca po važećem cenovniku ovlašćenih servisnih usluga. Pravo na saobraznost nije moguće ostvariti ukoliko je do oštećenja ili kvara robe došlo usled transporta nakon isporuke, usled nepravilne montaže, usled nepravilnog održavanja, usled neispravnih električnih instalacija, nestabilnog napona ili usled strujnog udara ili udara groma, usled više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.), usled nepravilnog korišćenja, usled nepridržavanja proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda, usled korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala koji nije kupljen uz proizvod, usled bilo kakvog mehaničkog oštećenja proizvoda koje je nastalo krivicom Kupca ili trećeg lica za koje Prodavac ne odgovara, usled neovlašćenog popravljanja proizvoda od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od Prodavca ili proizvođača, ukoliko je proizvod vraćen bez računa ili drugog dokaza da je kupljen kod Prodavca. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja kupljenog proizvoda ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda koje preuzima. Naknadne reklamacije koje se odnose na kompletnost i fizičku neoštećenost neće biti prihvaćene. Kupac će sačuvati originalnu ambalažu kupljenog prizvoda i koristiti je pri svakom internom i eksternom transportu. Pre nego što se obrati za tehničku pomoć, Kupac će proveriti da li su obezbeđeni svi neophodni uslovi za nesmetan rad kupljenog proizvoda.

POLITIKA PRIVATNOSTI I ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Cookie je tekstualni fajl koji se čuva na vašem računaru i omogućava prepoznavanje Vašeg povratka na internet stranicu www.SveZaKucu.rs, a radi praćenja i analize poseta internet stranici i u cilju optimizacije internet sajta. Vaši lični podaci u ovom slučaju nisu sačuvani na računarima sajta, te se ove informacije ne mogu koristiti za Vašu identifikaciju. Internet sajt www.SveZaKucu.rs koristi takozvane "internet kolačiće" Cookies (Visitor cookie - kada korisnik poseti web sajt - trajanje 1 godina, Shopping cookie - kada korisnik ubaci proizvod u Korpu i klikne na dugme Dalje - trajanje 20 minuta). Ukoliko ne želite da prihvatite da se Cookie čuva na vašem računaru, neophodno je da onemogućite Cookie na Vašem internet pretraživaču. Onemogućavanje, odnosno brisanje, Cookie može umanjiti osnovne funkcionalnosti internet sajta www.SveZaKucu.rs te nije moguće naručiti proizvod. U internet pretraživaču možete kontrolisati, obrisati ili isključiti Cookies na sledeći način: Settings -> Privacy and Security -> Cookies

SVE ZA KUĆU DOO prikuplja i obrađuje podatke po osnovu člana 1. stav 3. Pravilnika o Zaštiti podataka o ličnosti u društvu usvojenog 20.09.2019 godine:

od kupaca: ime i prezime, adresa, mesto i poštanski broj u koje se upućuje pošiljka, broj kontakt telefona, opciono adresa e-pošte (mail), broj tekućeg računa u slučaju reklamacije, za povrat novca

Načela koja se primanjuju: da se podaci obrađuju zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose (načelo „zakonitosti, poštenja i transparentnosti”). Zakonita obrada je obrada koja se vrši u skladu sa Zakonom, odnosno drugim zakonom kojim se uređuje obrada

da se podaci prikupljaju u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama (načelo „ograničenja u odnosu na svrhu obrade”)

podaci su primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade (načelo „minimizacije podataka”)

podaci su tačni i, ako je to neophodno, ažurirani. Uzimajući u obzir svrhu obrade, moraju se preduzeti sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave (načelo „tačnosti”)

podaci se čuvaju u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade (načelo „ograničenja čuvanja”)

podaci se obrađuju na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera (načelo „integriteta i poverljivosti”).

Obrada podataka se vrši na zakoniti način, u skladu sa načelima utvrđenim Zakonom, uz pristanak lica čiji se podaci obradjuju.

Pristanak lica na koje se podaci odnose je dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka koji se na njega odnose.

Podaci se obrađuju u elektronskom i/ili papirnom obliku, a prikupljaju se direktno od lica na koje se podaci odnose (elektronskim, pisanim ili usmenim putem).

Podaci se u Društvu čuvaju u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade (načelo “ograničenja čuvanja”), odnosno, sve dok postoji legitimni interes za njihovu obradu.

Kada se e-mail-om, u marketinške svrhe, kupcima šalje “news letter” svaki kupac ima mogućnost da se odjavi sa liste, u kom slučaju se njegova e-mail adresa briše.

Podaci se, u određenim slučajevima, mogu čuvati i duži vremenski period od utvrđenog, za potrebe ispunjenja zakonskih obaveza ili za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva, u skladu sa pozitivnim propisima.

Shodno ciljevima obrade podataka Rukovalac vrši prenos podataka trećem licu (institucijama, organima vlasti, organima državne uprave i sl.), u skladu sa zakonom, odnosno drugim pozitivnom propisima. Prenos podataka svojih kupaca Rukovalac prenosi kurirskoj službi sa kojom zaključuje ugovor o dostavi prodate robe kupcu.

U priloženom dokumentu možete pronaći Zahtev za ostvarivanje prava koji možete popuniti i ostvariti sledeća prava: Pravo na brisanje podataka o ličnosti, Pravo na ispravku i dopunu podataka, Pravo na pristup informacijama o obradi, Pravo na ograničenje obrade podataka, Pravo na opoziv pristanka za obradu

Popunjen i potpisan obrazac zahteva, možete: priložiti u zahtevu za reklamacije na sajtu www.szk.co.rs (razlog podnošenja "ostalo") ili poslati sa svoje registrovane e-mail adrese na e-mail adresu reklamacije@szk.co.rs ili poslati putem redovne pošte, na adresu sedišta rukovaoca podacime: Sve za kuću doo, Rableova 24, 11160 Beograd.

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

LINKOVI WEB SAJTOVA TREĆIH LICA

Sajt www.svezakucu.rs sadrži linkove ka drugim sajtovima. SVE ZA KUĆU DOO ne uređuje te sajtove, niti učestvuje u njihovom uređivanju te stoga nije i ne može biti odgovoran za njihov prikazan sadržaj, politiku zaštite privatnosti i bezbednost, te ne preuzima bilo koju vrstu odgovornosti za bilo kakvu neposrednu ili posrednu štetu, u najširem smislu, koja može nastati na osnovu korišćenja web sajtova trećih lica.

 

OGRANIČAVANJE I SPREČAVANJE PRISTUPA SAJTU

SVE ZA KUĆU DOO po sopstvenom nahođenju može ograničiti ili obustaviti Vaš pristup sajtu www.svezakucu.rs u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga a bez prethodnog upozorenja. Na različitim geografskim lokacijama sadržaj sajta www.svezakucu.rs se može razlikovati, biti ograničen ili potpuno nedostupan. Saglasni ste da SVE ZA KUĆU DOO neće biti odgovoran Vama ni bilo kom trećem licu zbog obustavljanja Vašeg pristupa, niti će bilo kakve informacije ili datoteke biti prosleđene ili učinjene dostupnim nakon ukidanja pristupa.

 

VAŽEĆI ZAKONI I NADLEŽNOSTI

Uslovi korišćenja i upotreba sajta www.svezakucu.rs podleže važećim zakonima Republike Srbije a u slučaju spora nadležan je sud u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije.

 

PROMENE USLOVA, SAJTA, I SADRŽAJA SAJTA

SVE ZA KUĆU DOO zadržava pravo da u bilo kom trenutku, privremeno ili trajno, delimično ili u celini izmeni sadržajno ili tehnički sajt www.svezakucu.rs i uslove kupovine, bez prethodnog obaveštenja ili upozorenja. Bilo kakva izmena stupa na snagu odmah u trenutku objavljivanja na sajtu www.svezakucu.rs. Smatra se da ste saglasni sa novim Uslovima kupovine i svim promenama ukoliko nastavite da koristite sajt.


poslednja izmena 14.januar 2023 godine